Dom za stare Moja Oaza

Otvoren je sa ciljem pružanja visoko kvalitetnih usluga starijim i odraslim osobama (pokretnim, nepokretnim, slabo pokretnim) u domaćoj atmosferi. Poseduje licencu za rad (BROJ LICENCE 395) od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku i dozvolu za pružanje zdravstvenih usluga od strane Ministarstva zdravlja.

O NAMA

Dom za stara lica

Naša Ustanova počela je sa radom 2007.godine i iskustva koje smo stekli omogućuje nam da našim korisnicima pružamo kvalitetan nivo usluge.

USLUGE

Usluge doma za stara lica

O NAMA

Naša Ustanova počela je sa radom 2007.godine i iskustva koje smo stekli omogućuje nam da našim korisnicima pružamo visok nivo usluge.

OSNOVNE USLUGE

Standardna usluga podrazumeva smeštaj, ishranu, raznovrsne društvene aktivnosti, druženje i kompletan medicinski tretman

MEDICINSKE USLUGE

Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko-tehničkih radnji, kao što su…

SMEŠTAJ

Smeštaj korisnika je u komfornim sobama(jednokrevetne, dvokrevetne, četvorokrevetne)

ISHRANA

Ishrana korisnika je na visokom nivou prilagođena opštem stanju korisnika. Posebnu ishranu zahtevaju dijabetičari…

SOCIJALNI RAD

Socijalni radnik naše Ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za …

DOM ZA STARE *MOJA OAZA* BEOGRAD POSEDUJE LICENCU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU I DOZVOLU ZA PRUŽANjE ZDRAVSTVENIH USLUGA OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA

BROJ LICENCE 395