Osnovne usluge

Standardna usluga podrazumeva smeštaj, ishranu, raznovrsne društvene aktivnosti, druženje i kompletan medicinski tretman.

Smeštaj korisnika je u komfornim sobama (jednokrevetne, dvokrevetne, četvorokrevetne,) koje su prilagođene svakom korisniku sa svim potrebnim inventarom.

Ishrana korisnika je na visokom nivou prilagođena opštem stanju korisnika. Posebnu ishranu zahtevaju dijabetičari, hipertoničari, korisnici sa oboljenjem srca i drugi. Hrana se sprema u našoj kuhinji o kojoj brinu naše kuvarice i serviserke.

Socijalni radnik naše Ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za saradnju sa svim društvenim institucijama u ostvarivanju određenih prava korisnika. Posebnu pažnju socijalni radnik posvećuje radno-okupacionoj terapiji korisnika .

Društveni život korisnika je organizovan prema potrebama i mogućnostima korisnika do kojih dolazimo kroz informativni razgovor sa samim korisnicima i njihovim srodnicima ili starateljima.

DOM ZA STARE *MOJA OAZA* BEOGRAD POSEDUJE LICENCU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU I DOZVOLU ZA PRUŽANjE ZDRAVSTVENIH USLUGA OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA

BROJ LICENCE 395